บริการจับคู่เจรจาทางธุรกิจ

เพื่อสร้างมูลค่าการซื้อขายให้เกิดขึ้นจริงในงานของคุณ


บริการจับคู่เจรจาธุรกิจ

สร้างมูลค่าการซื้อขายให้เกิดขึ้นจริงในงานของคุณMATCHING APPOINTMENT

จับคู่ด้วยระบบอัจฉริยะ
พร้อมกดนัดหมายเวลาที่ต้องการ
เจรจาธุรกิจได้อย่างแม่นยำ

INVITATION E-MAIL

สามารถเลือกคู่ค้าที่ตรงใจ
แล้วส่งต่อคำเชิญชวนร่วม
เจรจาธุรกิจจากระบบอีเมลของเรา

ONSITE MATCHING

บริการจับคู่ที่ตอบโจทย์ของ
ผู้ร่วมงานโดยที่อยู่หน้างานที่มี
ความต้องการเจรจาธุรกิจ

MATCHING SURVEY

วิเคราะห์ผลลัพธ์ ความสำเร็จของ
งานเจรจาธุรกิจผ่านการสอบถาม
ความคิดเห็นของผู้ร่วมงาน

ONE STOP SERVICE

บริการเต็มรูปแบบทั้งล่าม
แปลภาษาพร้อมผู้เชี่ยวชาญ
คอยแนะนำดูแลอย่างใกล้ชิด

สอบถามและปรึกษาบริการจับคู่เจรจาธุรกิจ

เพื่อสร้างโอกาสในการขยายธุรกิจของคุณไปยังผู้ประกอบการทั้งไทยและต่างประเทศ

-->