top of page

ทายาทรุ่นสอง : ESG"ทายาทรุ่นสอง : ESG’ งานสัมมนาที่สนับสนุนให้ทุกธุรกิจครอบครัวเปลี่ยนแปลงเพื่อความยั่งยืนด้วยกัน"


ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เราเห็นความสำคัญของ ESG (Environment, Social และ Governance) ที่มีต่อผู้บริโภคมากขึ้นเรื่อย ๆ เห็นการสื่อสารจากภาครัฐ เห็นการขยับตัวของภาคธุรกิจตั้งแต่ก้าวเล็ก ๆ ไปจนถึงการปรับตัวครั้งใหญ่

เมื่อความยั่งยืนไม่ใช่แค่ทางเลือก แต่เป็นทางรอด

และแม้แต่ธุรกิจครอบครัวอายุหลักร้อยปีก็ต้องเปลี่ยนแปลง

ธุรกิจครอบครัวเป็นรูปแบบธุรกิจที่ละเอียดอ่อน มีลักษณะเฉพาะตัวและปัจจัยที่ต้องคำนึงถึงนอกเหนือจากในตำราวิชาบริหาร จะเปลี่ยนแปลงอย่างไรให้ทันโลก เกื้อกูลผู้ที่เกี่ยวข้อง และตอบโจทย์ครอบครัวที่สุด

งาน ‘ทายาทรุ่นสอง’ ปีนี้มาพร้อมคำตอบในหัวข้อ ‘ESG’ ซึ่งไม่ได้ครอบคลุมแค่เรื่องความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม แต่รวมถึงการดำเนินงานที่ส่งผลต่อสังคม ผู้คนโดยรอบ ตลอดจนธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการธุรกิจนั้น ๆ

สัมมนาครั้งนี้จึงไม่เพียงสร้างแรงบันดาลใจ แต่จะมอบแนวคิด เครื่องมือ เครือข่าย ผ่านบทเรียนและกิจกรรมเวิร์กชอปที่ไม่เคยมีมาก่อน ออกแบบด้วยความเข้าใจลักษณะเฉพาะตัวของธุรกิจครอบครัวไทย ที่ไม่อาจปรับตัวได้ทันท่วงทีเหมือนธุรกิจอายุน้อย ให้ทายาททุกคนกลับไปลงมือทำเรื่องความยั่งยืนของธุรกิจให้เกิดขึ้นจริง

ทายาทรุ่นสอง : ESG จะจัดขึ้นในวันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 - 20.00 น. ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ห้อง Meeting Room โดยแบ่งเป็น 3 ช่วง

Lecture รับความรู้และประสบการณ์จาก 4 วิทยากร ทั้งผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการด้านความยั่งยืน ไปจนถึงทายาทธุรกิจที่มุ่งมั่นทำเรื่องนี้จนประสบความสำเร็จ

Workshop กิจกรรมใหม่ คิดวิเคราะห์ผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่ออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญด้านความยั่งยืน ให้เข้าใจธุรกิจ เข้าใจสังคม เพื่อวางแนวทางที่เหมาะสมสำหรับการพัฒนาด้านความยั่งยืนในองค์กรต่อไป

Meet พูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับผู้เชี่ยวชาญและทายาทธุรกิจคิดดีจากหลายอุตสาหกรรม

นอกจากทายาทธุรกิจครอบครัวแล้ว เราอยากชวนผู้ประกอบการอื่น ๆ ที่อยากพัฒนาธุรกิจด้วยแนวคิดที่ดีมาพบกันในงานนี้ เพื่อแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ และวันหนึ่งธุรกิจของคุณจะได้ส่งผ่านสู่รุ่นถัดไปอย่างยั่งยืนเช่นกัน


Event Contact

https://readthecloud.co/activity/good-family-business-seminar-2022/

https://www.facebook.com/readthecloud

https://twitter.com/readthecloud

https://www.instagram.com/readthecloud.co/

https://www.youtube.com/c/TheCloudTH

4 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page