บริการสำรวจและประเมินผลงานอีเว้นท์

เข้าถึงทุกข้อมูลที่ผู้จัดงานต้องการได้อย่างแท้จริง


Report & Dashboard วิเคราะห์และสรุปผลการจัดงาน

ให้ผู้ร่วมงานได้เป็นส่วนหนึ่งกับกิจกรรมของคุณอย่างแท้จริงและมีประสิทธิภาพที่สามารถวัดผลได้


ช่วยสรุปผลและวิเครำะห์ข้อมูลได้อย่างละเอียดแม่นยำ
ผู้จัดงานได้รับรายงานสรุปผลอย่างรวดเร็ว
ระบบเรียลไทม์ช่วยให้ผู้จัดงานทราบจำนวนและข้อมูลเชิงลึก ของผู้เข้าร่วมงานได้ทันที

พร้อมหรือยัง ที่จะให้เราช่วยดูแลลูกค้าคนสำคัญของคุณ

ด้วยบริการที่ผสานไลฟ์สไตล์และเทคโนโลยีเข้าไว้ด้วยกัน
ให้งานของคุณเป็นที่น่าประทับใจและสามารถวัดผลได้ไปกับเรา